REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Sklep Internetowy „Szkoła Arte Forte” działający pod adresem www.arteforte.pl.pl, prowadzony jest przez firmę Kamiflora Arte Forte Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Królowej Jadwigi 60A, 61-879 Poznań posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 783-18-41-237, która prowadząc działalność gospodarczą dokonuje w ramach Sklepu sprzedaży towarów lub świadczenia usług.

 1. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem sieci Internet. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia. Po złożeniu zamówienia do Kupującego zostaje przesłana e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do sklepu.
 3. Realizacja zamówienia następuje, gdy do sklepu dotrze od Kupującego e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia.
 4. Czas realizacji zamówienia wynosi odpowiednio:
  • w przypadku płatności przelewem (przedpłata) – 1 dzień roboczy, chyba, że ustalenia bezpośrednie mówią inaczej.
 5. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany. Kupujący decyduje czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.
 6. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży.
 7. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 8. Za zamówione towary Kupujący może zapłacić wybierając jedną z poniższych form płatności:
  • przelewem bankowym na konto sklepu.
  • za pośrednictwem platformy Przelewy24.pl
  • w systemie ratalnym przy użyciu platformy PayPo
  • W momencie potwierdzenia przez Kupującego wysłanego przez niego zamówienia dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy SPRZEDAJĄCYM a KUPUJĄCYM. Przedmiotem umowy jest towar bądź usługa wymieniona w zamówieniu.
 9. Klient może też zarezerwować miejsce na kursie płacąc zadatek wynoszący 20 % ceny produktu. Reszta kwoty płacona jest w dniu kursu w siedzibie pod adresem ul. Królowej Jadwigi 60 A. Zadatek nie podlega zwrotowi. Klient ma opcję zmienienia kursu, w którym chce uczestniczyć.
 10. Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami) oraz w Ustawie z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami).
 11. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 12. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
 13. Informujemy, że dane osobowe podane na formularzu zamówienia w sklepie internetowym Szkoła Arte Forte, są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień oraz informowania o promocjach i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim. Każdy klient naszego sklepu ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych.
 14. Prawo odstąpienia od umowy.
  • Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”, klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
  • Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku świadczenia usług, jeżeli Szkoła Arte Forte wykonała w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta i spełniono obowiązek poinformowania (przed rozpoczęciem świadczenia) Konsumenta o utracie prawa do odstąpienia od umowy po spełnieniu świadczenia oraz w przypadku świadczeń, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz niefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta, dla zaspokojenia jego indywidualnych potrzeb lub ściśle związanych z jego osobą (Produkty na specjalne zamówienie klienta), a także gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; stosownie do przepisów art. 38 pkt 1, 3, 4 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).
 15. Reklamacje dotyczące świeżości kwiatów są rozpatrywane na podstawie dostarczonej dokumentacji fotograficznej w ciągu 24 godzin od momentu jej przedstawienia. Szkoła Arte Forte gwarantuje świeżość kwiatów znajdujących się w ofercie z zastrzeżeniem, że trwałość kwiatów niesezonowych (sprowadzanych z zagranicy) może być niższa niż sezonowych odpowiedników hodowanych w Polsce. Warunkiem trwałości kompozycji kwiatowych zakupionych w Szkoła Arte Forte jest ich właściwy transport i pielęgnacja. Przyjęcie oferowanego produktu oznacza jego akceptację. Każda reklamacja jest rozpatrywana indywidualnie i bardzo wnikliwie.
 16. Szkolenia w Arte Forte Szkoła Florystyczna kierowane są zarówno do pasjonatów florystyki jak i osób zajmujących się florystyką zarówno zawodowo jak i profesjonalnie.
 17. Szkolenia odbywają się w terminie wskazanym przez organizatora Kamiflora Arte Forte Sp. z o.o.  w siedzibie firmy pod adresem ul. Królowej Jadwigi 60A 61-873 W Poznaniu.
 18.  Zgoda z regulaminem stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa i obowiązuje wszystkich uczestników.
 19. Organizator zobowiązuje się przeprowadzić szkolenie zgodnie z ofertą i zapewnić uczestnika materiały szkoleniowe, a wykonane kompozycje stanowią własność kursanta.
 20. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w planowanym terminie, z przyczyn od niego nie zależnych( zdarzenie noszące cechy siły wyższej, choroba prowadzącego). W przypadku odwołania szkolenia organizator zobowiązuje się zaproponować nowy termin realizacji w ciągu 14 dni.
 21. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji programów szkoleniowych oraz do zmiany osoby prelegenta w każdym czasie.
 22. Warunkami uczestnictwa w szkoleniu jest zakupienie szkolenia w sklepie internetowym. Możliwe jest także  zgłoszenie zakupionego  vouchera prezentowego, który w zależności od wartości umożliwi uczestnictwo w wybranym kursie  lub zostanie zrealizowany w formie rabatu na cenę kursu.
 23. Za termin zgłoszenia przyjmuje się moment otrzymania mailowego potwierdzenia zamówienia.
 24. O przystąpieniu do szkolenia decyduje kolejność zgłoszeń.
 25. Voucher szkoleniowy upoważnia do zakupu produktów w jego wartości lub zakupu powyżej jego wartości z dopłatą różnicy. Zakupiony voucher jest ważny 12 miesięcy od daty zakupu. Produkty zakupione przy użyciu vouchera nie podlegają zwrotowi ani reklamacji.
 26. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucania zgłoszeń po wyczerpaniu wolnych miejsc.
 27. Zgłoszenie na szkolenie jest wiążącą umową oraz jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków przez uczestnika.
 28. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Szkoleniu. Rezygnacja uczestnika z udziału w szkoleniu powinna być dokonana drogą mailową pod adresem szkola@artefore.pl
 29. W przypadku rezygnacji z udziału w kursie przy wyborze płatności w postaci zadatku nie podlega on zwrotowi.
 30. Zmiana Uczestnika szkolenia przez zgłaszającego powinna nastąpić po uprzednim zgłoszeniu tego faktu do organizatora.
 31. Uczestnik szkolenia ma obowiązek poinformować o złym stanie zdrowia, oraz o podejrzeniu zakażeniu organizatora.
 32. Organizator w przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u któregoś z uczestników lub osób je prowadzących, zobowiązany jest przekazać listę uczestników szkolenia odpowiednim pracownikom Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-epidemiologicznej.
Shopping Cart
Zadzwoń
+48 604 536 065
Zadzwoń
0
  0
  Twój koszyk
  Koszyk jest pustyPowrót do sklepu
  Scroll to Top
  Najlepsze promocje

  Cyber Monday

  do -76% na szkolenia wideo